Dashboard จังหวัดเชียงใหม่

กราฟแสดงข้อมูล

ปี พ.ศ.

รายงานผลการปฏิบัติงาน

 • user
  5 เม.ย. 60

  หน่วยป้องกัน_(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่))

  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.29(กิ่วลม) ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และลาดตระเวนไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ ตามเส้นทางสายวังกอง-นาดาว ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ"ป่าขุนแม่ลาย" บริเวณ ไม่พบการกระทำผิดและการเกิดไฟป่าขึ้นแต่อย่างใด (นายอนุสรณ์ ทองโคตร หัวหน้าหน่วยฯ ผู้รายงาน)

 • user
  5 เม.ย. 60

  หน่วยป้องกัน_(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่))

  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.31 (สบแม่แจ่ม) ขอรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 5 เม.ย.60 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.40 น. ออกตรวจปราบปรามฯ และลาดตระเวนไฟป่า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านป่าไม้ โดยออกลาดตระเวนไปตามเส้นทางหมู่บ้านตั้งแต่บ้านแพะดินแดง หมู่ 2 ถึงบ้านวังลุงเก่า หมู่3 ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ผลปรากฏว่าไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้และการเกิดไฟป่าแต่อย่างใด (นายปรีชาฯ หน.หน่วยฯ รายงาน)

 • user
  5 เม.ย. 60

  หน่วยป้องกัน_(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่))

  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.36 (บ้านตาล) ขอรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 5 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. ออกตรวจปราบปรามฯ ลาดตระเวนไฟป่า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านป่าไม้ โดยลาดตระเวนไปตามเส้นทางหมู่บ้านตั้งแต่บ้านป่าขาม หมู่ 2 ถึงบ้านแม่ยุย หมู่ 7 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ผลปรากฏว่าไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้และการเกิดไฟป่าแต่อย่างใด (นายปรีชาฯ หน.หน่วยฯ รายงาน)

 • user
  5 เม.ย. 60

  หน่วยป้องกัน_(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่))

  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชม.16(แม่นาฮ่อง) ได้ให้การต้อนรับ นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล (ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้)ที่1(เชียงใหม่)และนายสายพิน เปียสวน ผอ.ส่วนป้องกันและควบคุมไฟป่า ได้มาตรวจเยี่ยมและใหักำลังใจและสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานดังนี้
  -ขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าให้เต็มที่แต่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าที่เป็นหลัก
  -ขอให้เจ้าหน้าที่อย่าลืมงานหลักคือการป้องกันและดูแลรักษาป่าควบคู่กันไป
  -ขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯให้ความร่วมมือกับทางอำเภอในการป้องกันไฟป่าให้เต็มกำลัง
  -ให้หน่วยฯตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงปีใหม่
  พร้อมให้คำแนะนำในการปฎบัติงานและมอบสิ่งของเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานในการดับไฟป่าดังนี้ -เครื่องเป่าลม-ถังนํ้าดับไฟ-ไม้ตบ-ครอบดับไฟ-ไม้ตบ-กระติกนํ้า-หน้ากากป้องกันควันไฟ-และไฟฉายให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
  (นายมนูญ ขุนทรงอักษร หัวหน้าหน่วย รายงาน)

 • user
  5 เม.ย. 60

  หน่วยป้องกัน_(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่))

  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.12(ห้วยทราย) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านใน ต.สะลวง อ.แม่ริม และจนท. อุทยานสุเทพ-ปุย ร่วมสร้างความเข้าใจ เรื่อง การจัดตั้งป่าชุมชน ของหมู่บ้านใน ต.สะลวง ณ.ที่ทำการ อบต.สะลวง อ.แม่ริม จากนั้นเวลา 11.30น. หน่วยฯได้รับการประสานจาก ผญบ. ม.8 บ้านบวกเต๋ย ต.โป่งแยง เข้าร่วมดับไฟในพื้นที่บ้าน บวกเต๋ย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม หน่วยฯได้ร่วมดับไฟในเวลา 13.10น.-14.00น.พื้นที่เสียหายประมาณ2ไร่ สาเหตุน่าจะแกล้งจุด (นายไพโรจน์ บุญญรัตน์ศิริ หน.หน่วยฯ รายงาน)

 • user
  5 เม.ย. 60

  หน่วยป้องกัน_(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่))

  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.47(สบวิน) ร่วมกันออกตรวจปราบปรามฯลาดตระเวนไฟป่า ในท้องที่ตำบลแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ พร้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับป่าไม้และไฟป่าผลการออกตรวจลาดตระเวนไม่พบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และไฟป่าแต่อย่างใด จึงรายงานมาเพื่อทราบ (นายทวิทย์ ปาระมี หน.หน่วยฯ รายงาน)

 • user
  5 เม.ย. 60

  หน่วยป้องกัน_(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่))

  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.30(ปางโอ้งโม้ง) ชม.37(ยางเปา) และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 1 ดังนี้
  พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำในพื้นที่ และราษฎรในพื้นที่ ร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ กิจกรรมคนต้นน้ำ สร้างฝาย คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ ณ ลำน้ำห้วยจิโน หมู่ที่ 15 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายจิรายุ ยองเพชร ปลัดอาวุโส อำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธี
  เจ้าหน้าที่ชุดที่ 2 ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า ในพื้นที่รับผิดชอบไม่พบการกระทำผิด และเกิดไฟไหม้ป่าในเส้นทางลาดตระเวนแต่อย่างใด (นายสุเทพ ศิริรัตน์ หัวหน้าหน่วยฯ รายงาน)

 • user
  5 เม.ย. 60

  หน่วยป้องกัน_(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่))

  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.20(บ้านแวน) ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 5/04/60 ณ ห้วงเวลา 09.00-17.30น.
  -ช่วงเช้า เจ้าหน้าที่หน่วยได้ออกตรวจบ้านแม่แวน ม.3 และบ้านบ่อสลี ม.6 ตลอดช่วงเช้าไม่พบการเกิดไฟป่าแต่อย่างใด
  -ช่วงบ่ายเวลา 13.00น. ได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งหลวง ม.5 ได้สำรวจจับพิกัดพื้นที่ป่าที่จะเข้าร่วมป่าชุมชนรวมถึงลาดตระเวนตรวจหาไฟป่าผลการลาดตระเวนในวันนี้ไม่พบการเกิดไฟป่าแต่อย่างได (เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ชม.20(บ้านแวน)รายงาน)

 • user
  5 เม.ย. 60

  หน่วยป้องกัน_(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่))

  หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.8(ปางกว้าง) หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุดรธานี ชุดปฏิบัติการพิเศษ(เหยี่ยวไฟ) ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 1
  กิจกรรมที่ 1 ออกลาดตระเวนไฟป่า ปรากฎว่า ไม่พบการเกิดไฟป่าในบริเวณที่ลาดตระเวนในเขต พื้นที่ ต.เมืองนะ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ แต่อย่างใด
  กิจกรรมที่ 2 เวลา 09.00-12.00 น. เข้าร่วมเดินรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า(แบบเคาะประตูบ้าน) ในพื้นที่บ้านแม่นาป๊าก ม.6 บ้านป่าไม้ ม.8 และบ้านป่าเลา ม.1 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายศราวุธ ไทยเจริญ นอภ.แม่แตง เป็นประธานร่วมเดินรณรงค์ฯ
  กิจกรรมที่ 3 เวลา 14.00-16.50 น. ประชุมโต๊ะข่าวอำเภอแม่แตง เกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ยาเสพติด อาชญากรรม เป็นต้น โดยมีนายศราวุธ ไทยเจริญ นอภ.แม่แตง เป็นประธาน
  (นายสนั่น เผือกพันธุ์ หน.หน่วยฯ รายงานโดยได้ประสาน นอภ.และรายงานให้ท่าน ผวจ.ชม.ทราบแล้ว)

 • user
  5 เม.ย. 60

  หน่วยป้องกัน_(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่))

  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.23(ดอยสะเก็ด) หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ เวลา10.00 น.ร่วมกับ จนท ส่วนจัดการป่าชุมชนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่องการจัดตั้งป่าชุมชน บ้านป่างแดง บ้านปงอ้อ บ้านห้วยผาตื่น และ บ้านปางแฟน หมู่ที่ 5 ต.ป่าเมียง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีราษฏรเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง จำนวน 80 คน และมีความเห็นควรจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านของตน และได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องไฟป่าและหมอกควันให้ราษฎรได้ทราบโดยทั่วกัน (นายกิติศักดิ์ ปานะโปย หน.หน่วยฯ รายงาน)

 • user
  4 เม.ย. 60

  จังหวัด_(คณะกรรมการศูนย์อำนวยการสั่งการฯ)

  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.31 (สบแม่แจ่ม) ขอรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 4 เม.ย.60 ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. ออกตรวจปราบปรามฯ ลาดตระเวนไฟป่า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านป่าไม้ โดย ลาดตระเวนไปตามเส้นทางหมู่บ้านแม่งูด หมู่ 6 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งในขณะออกลาดตระเวนได้พบการนายชัยวัฒน์ ไชยา รองนายกฯอบต.นาคอเรือ ซึ่งกำลังนำรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่อไปให้กับบ้านห้วยหินดำ หมู่ 3 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.ชม.และมีรถยนต์ตรวจการณ์เพื่อร่วมลาดตระเวนไฟป่าในเขต ต.นาคอเรือ ช่วยอีกทางหนึ่ง ผลปรากฏไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้และการเกิดไฟป่าแต่อย่างใด (นายปรีชาฯ หน.หน่วยฯ รายงาน)

 • user
  4 เม.ย. 60

  จังหวัด_(คณะกรรมการศูนย์อำนวยการสั่งการฯ)

  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.30(ปางโอ้งโม้ง) ชม.37(ยางเปา) และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (เหยี่ยวไฟ)ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 1 ดังนี้
  1.พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ (พิธีวางพานพุ่ม) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน (วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี) โดยในปีนี้ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย หลังจากนั้นเข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯ โดยมี
  นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธาน
  2.หัวหน้าหน่วยได้มอบอุปกรณ์ ที่ หน่วยฯได้รับอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานดับไฟป่า ได้แก่ เครื่องเป่าลม ถังน้ำดับไฟ ไม้ตบ ครอบดับไฟ มีด กระติกน้ำ หน้ากากป้องกันควันไฟ และไฟฉาย รวมทั้งยาสามัญประจำบ้าน แก่เจ้าหน้าที่ ตามที่หน่วยฯ ได้ัรับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ต่อจากนั้นหัวหน้าหน่วย ฯได้มอบหมายภารกิจและซักซ้อมในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าต่อไป ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า ในเขตท้องที่ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย และ เขตต่อเนื่องอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1099 ไม่พบการกระทำผิด และเกิดไฟไหม้ป่าในเส้นทางลาดตระเวนแต่อย่างใด สำหรับช่วงบ่ายมีฝนตกบางส่วนในพื้นที่รับผิดชอบ (นายสุเทพ ศิริรัตน์ หัวหน้าหน่วยฯ รายงาน)

 • user
  4 เม.ย. 60

  จังหวัด_(คณะกรรมการศูนย์อำนวยการสั่งการฯ)

  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13[สบเปิง] ร่วม ผญบ.,กรรมการ หมู่บ้าน,กรรมการป่าชุมชน บ้านแม่ขะจาน หมู่ที่7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ออกวัดแนวเขตโดยรอบพื้นที่ป่าที่จะจัดตั้งป่าชุมชน (นายไพโรจน์ บุญญรัตน์ศิริ หน.หน่วยฯ รายงาน)

 • user
  4 เม.ย. 60

  จังหวัด_(คณะกรรมการศูนย์อำนวยการสั่งการฯ)

  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม12 (ห้วยทราย) ได้ให้การต้อนรับนายราเชนทร์
  ภูมะภูติ ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ต่อสู้ไฟป่าพร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติงาน เวลา 14.30น.ได้ร่วมกับ สายตรวจฯ สจป.ที่1(เชียงใหม่) ตรวจลาดตะเวน ประชาสัมพันธ์ ท้องที่บ้านห้วยส้มสุก ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เหตุการณ์ปกติ ช่วงพลบค่ำเกิดพายุฝน (นายไพโรจน์ บุญญรัตน์ศิริ หน.หน่วยฯ รายงาน)

 • user
  4 เม.ย. 60

  จังหวัด_(คณะกรรมการศูนย์อำนวยการสั่งการฯ)

  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.19(ห้วยโจ้) ขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
  (1.)ภาคเช้า ออกตรวจปราบปรามฯลาดตระเวนไฟป่า พร้อมจับพิกัดรอบแปลงพื้นที่ที่จะเสนอขอจัดตั้งป่าชุมชนบ้านไร่บน ท้องที่บ้านไร่บน ม.23 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ผญบ.บ้านไร่บน อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ไม่พบการกระทำผิดหรือเกิดไฟป่าแต่อย่างใด
  (2.)ภาคบ่าย ออกตรวจปราบปรามฯลาดตระเวนไฟป่า พร้อมร่วมจับพิกัดรอบแปลงพื้นที่ที่จะจัดตั้งป่าชุมชน ท้องที่บ้านห้วยโจ้ ม.8 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ผญบ.บ้านห้วยโจ้และ ผช.ผญบ.บ้านห้วยโจ้ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ไม่พบการกระทำผิดหรือการเกิดไฟป่าแต่อย่างใด (นายทวิทย์ ปาระมี หน.หน่วยฯชม.19(ห้วยโจ้) รายงาน)

ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง

วันที่ PM10
(ug/m3) Avg
O3
(ppb) Max
CO(ppm) Avg 8hr Max No2(ppb) Avg So2(ppb) Avg AQI คุณภาพอากาศ

รายการข้อมูลหมอกควัน.

ปี พ.ศ.
เดือน
หน่วยงาน
-